O nás

Légie Marie túžia po hlbokej pokory Panna Mária je, dokonalej poslušnosti, neustálej modlitbe, úplne nepoškvrnenú čistotu, heroické trpezlivosť, nebeskej múdrosti, obetavej odvážne láske k Bohu, a predovšetkým viery ...

... Máriina légia "sťažuje nie nemožné, pretože pochopí, že to môže a môže robiť všetky veci." (Imitácia Krista, Book 03:05)

- Prevzaté z oficiálnej príručky légie Márie, kap. 3, str 12-13.

---------------------

Odkazy na hore a dole vás vezme na prehliadku légie Márie a Singapure Senatus.

Singapur Senatus štruktúra

Singapur curiae

Pre akékoľvek otázky, môžete nás klesnúť e-mail na .

Reblog tento príspevok [s Zemanta]