O nás

Légie Marie usiluje po hlbokej pokory nášho blahoslaveného matky, dokonalé poslušnosti, nepretržité modlitbe, úplne bez poškvrny čistoty, hrdinský trpezlivosťou, nebeský múdrosti, obetavá odvážny lásku k Bohu, a predovšetkým viery ...

... Mary Legion "sťažuje nie nemožné, pretože pochopí, že to môže, a môže robiť všetky veci." (Nasledovanie Krista, Kniha 3: 5)

- Adaptovaný od oficiálneho príručky légie Márie, kap. 3, str. 12-13.

---------------------

Odkazy na strane hore a dole vás vezme na prehliadku légie Márie a Singapure Senatus.

Singapur Senatus štruktúra

Singapur curiae

V prípade akýchkoľvek otázok, môžete nám kvapka email na ,

Reblog tento post [s Zemanta]