O Nás

Légie Marie usiluje po hlbokej pokory nášho blahoslaveného matky, dokonalé poslušnosti, neustále modlitby, úplne bez poškvrny čistoty, hrdinský trpezlivosťou, nebeský múdrosti, obetavá odvážny lásku k Bohu, a predovšetkým viery ...

... Mary Legion "sťažuje nie z nemožnosti, pretože pochopí, že to môže a môže robiť všetky veci." (Imitácia Krista, Book 3: 5)

- Adaptovaný od oficiálnej príručky légie Márie, kap. 3, str. 12-13.

---------------------

Odkazy na hore a dole vás vezme na prehliadku légie Márie a Singapure Senatus.

Singapur Senatus štruktúra

Singapur curiae

V prípade akýchkoľvek otázok, môžete nám kvapka email na ,

Reblog tento post [s Zemanta]