O nás

Légie Márie túžia po hlbokej pokory, Panna Mária je, dokonalej poslušnosti, neustálej modlitby, úplne bez poškvrny čistoty, hrdinský trpezlivosť, nebeský múdrosti, obetavá odvážny lásku k Bohu, a predovšetkým viery ...

... Mary Legion "sťažuje nie nemožné, pretože pochopí, že to môže a môže robiť všetky veci." (Nasledovanie Krista, Book 3: 5)

- Prevzaté z oficiálnej príručky légie Márie, kap. 3, pp. 12-13.

---------------------

Odkazy na hore a dole vás vezme na prehliadku légie Márie a Singapure Senatus.

Singapur Senatus štruktúra

Singapur curiae

Pre akékoľvek otázky, môžete nás klesnúť e-mail na .

Reblog tento post [s Zemanta]